Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

MyComfort24/N.V. Ticom, met maatschappelijke zetel te Bilkensveld 1A, 1500 Halle, met ondernemingsnummer 820.813.505 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens waarop dit privacy beleid betrekking heeft.

MyComfort24 is dus de verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel ze worden verzameld en welke middelen er worden gebruikt om ze te verzamelen.

Verwerkers

Wanneer MyComfort24 onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacy beleid betrekking heeft. Daarnaast zal MyComfort24 steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen dat de verwerking moet gebeuren conform dit privacybeleid.

Bezig met laden...