Wie wordt beschermd door deze Privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor alle bezoekers van onze website, de personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, gepersonaliseerde e-mails, personen die via onze website een vraag hebben gesteld, personen die een offerteaanvraag hebben gedaan, sollicitanten, ons personeel, onze leveranciers en onze klanten. Ook wanneer u in het kader van een prospectie in aanraking komt met de diensten van MyComfort24, of wanneer u ons kantoor bezoekt, is deze privacyverklaring van toepassing.

De wet van 8 december 1992 (‘Privacywet’), de wet van 13 juni 2005 (‘Wet Elektronische Communicatie’), de vereisten in de verordening voor het Europese Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten regelen de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Wij engageren ons om onze plichten na te leven en uw rechten te respecteren telkens wanneer wij uw gegevens verwerken. Wil u dieper ingaan op dit onderwerp, raadpleeg dan de website van de Autoriteit voor Persoonsgegevens.

Bezig met laden...