• Zomeractie! Ontvang nu een gratis badlaken bij jouw bestelling. Meer bestellen = meer badlakens ✓

Over garantie rond een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Bij MyComfort24 hechten we veel belang aan het beschermen van uw privacy. Daarom willen we u zoveel mogelijk informeren, respecteren en de controle geven over wat er met persoonsgegevens gebeurt. We willen ze veilig en respectvol als een goede huisvader beheren en gebruiken. Zo kunnen we u beter van dienst zijn en een zo goed mogelijke ervaring bieden. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn persoonsgegevens, en dat iedereen het recht heeft om een deel hiervan niet met ons te delen. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens nooit door te geven aan derden.

Hieronder vindt u informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom en hoelang. Ook leest u hoe u hierover controle hebt. Neem gerust de tijd om ook ons Cookiebeleid en onze Algemene voorwaarden door te nemen. Deze privacyverklaring geldt voor de websites www.MyComfort24.bewww.MyComfort24.nl en de interne werking van MyComfort24. Ze bevat onder andere informatie over de persoonsgegevens die MyComfort24 verzamelt en de manier waarop MyComfort24 deze gegevens gebruikt en verwerkt.

MyComfort24 heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen komen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn in verhouding tot de ernst van het mogelijke risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en elke andere illegale verwerking van de gegevens, is tot een minimum herleid. Jammer genoeg kan niet elk risico volledig vermeden worden. Als er onwettig toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van MyComfort24, zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken, alsook de betrokkenen steeds tijdig informeren.

Bezig met laden...